Зареждам...
Книга на Съществуването и Книга на Акаша

Книга на Съществуването
и Книга на Акаша

Мъдростта в скрижали

 

 1. В Книгата на Съществуването е формулата за раждане, в Книгата на Акаша – формите за сигурност!
 2. Книгата на Съществуването е на земното битие, за което трябва кръщелно свидетелство и жителство.
 3. В Книгата на Акашевите анали се намира конфликтът и търсената хармония между желанието и ума.
 4. В Книгата на Съществуването е човекът като биография, а в Книгата на Акаша – като изживяна потреба.
 5. Книгата на Акаша дава енергия за живот, в Книгата на Съществуването са условията за живот!
 1. В Книгата на Съществуването инволюцията прави седемте чакри на Кундалини, а в Книгата на Акаша еволюцията ги потвърждава и дефинира!
 2. В Книгата на Съществуването е биологичното битие на човека – тя легитимира анатомичния човек.
 3. В Книгата на Акаша започва култивацията на човека – чрез знание за себе си и за Бог.
 4. В Книгата на Съществуването човек приготвя своя материален свят да понесе събудената Божественост в него.
 5. Книгите на Съществуването и на Акаша са преходни, защото ограничават Бога в човека!
 1. Книгата на Съществуването е битка между човека и човешкото; Книгата на Акаша – битката между човека и божественото!
 2. В Книгата на Съществуването човек вписва себе си в съотношението човек-човек, човек-Космос.
 3. В Книгата на Акаша човек вписва своето себеизнасяне – от себеизявата до себенадмогата.
 4. С Книгата на съществуването се осъществява сродяване, с Книгата на Акаша се гради взаимността.
 5. Книгата на Съществуването и Книгата на Акаша изграждат образа на човека!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993