Зареждам...
1
1994
AXIS LIBRI (1/1994)

Axis libri

В Алтер егото намираме единството си, в егото – хода на Йерархията!

In the alter ego we find our unity, in the ego – the course of Hierarchy!

Деца на Деня е нова категория в йерархията на служението – Денят започна!

Children of the Day is a new category in the hierarchy of officiating – the Day has begun!

Еволюцията е закон на Живота, Числото е закон на Вселената, Единството е закон на Бога!

Evolution is a law of Life, Number is a law of the Universe, Oneness is a law of God!

Всяка духовна вълна носи достатъчно огнена стихийност, за да унищожи стихиите на миналото.

Each spiritual wave possesses enough blaze to destroy the elements of the past.

Трети март бе освобождение, но не и свобода.

The Third of March was liberation, but not freedom.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021