Зареждам...
6
1994
AXIS LIBRI (6/1994)

Axis libri

Посланието е идея за обожествяване!

The Message is the Idea of Man Becoming Divine!

Логосът е Синовност, Духовната вълна е степен, Учението – воля на Всемирния!

The Logos is Filiality, the Spiritual Wave is Degree, the Doctrine – Almighty God's Will!

Нека боговете дойдат до мене!

Let the Gods Come to Me!

Огънят е утроба на мисълта!

Fire is the Womb of Thought!

Времето е в нас и ние сме във времето!

Time is in Us and We are in Time!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021