Зареждам...
2
1995
AXIS LIBRI (2/1995)

Axis libri

Вълната на Мъдростта е възрастта на духовната зрялост на човечеството.

The wave of Wisdom is the age of the spiritual maturiti of manking.

Стиховете на Светото евангелие са канделабри в храма на Мъдостта!

The lyrics from the Holy gospel are chandeliers in the temple of Wisdom.

Възнесението осъществява присъствието ни в Бога!

Ascension is what carries out our presence in God.

В библейските разкази и повествования се крият висши световни тайни!

Supreme worldly secrets are hidden in the Biblical stories and narrations.

Огънят е утроба на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Кесаревото кесарю, а Божието Богу!

Give to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021