Зареждам...
5
1995
AXIS LIBRI (5/1995)

Axis libri

Неговото повеление е благодат, Неговата благодат е озарение!

His commandment is blessing, His blessing is luminosity!

Съзнанието е Бог в живот чрез човека и човека, осъществяващ Бога в живота.

Consciousness is God in life throug man and man accomplishing God in life.

Огънят е утробата на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Една религия няма за задача да прави държава, но от държавата трябва да направи религия.

A religion is not assigned to create a state, but the state should be made a religion.

Седемте лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация.

The seven rays develop us as spirituality and society, as culture and civilization.

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993