Зареждам...
1
1996
AXIS LIBRI (1/1996)

Axis Libri

Теологичните идеи еволюират и йерархират човека!

The theological ideas evolve and enable man develop hierarchical concepts!

Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение…

This is My beloved Son in Whom I am well pleased…

Човек носи една реалност по-властна от законите – реалността на духовната си същност.

Man bears one reality that is more powerful than law – the reality of his spiritual being.

Молението е поведение на търсещия се бог, на връщащия се в Бога човек.

The devotion is demeanour of the god in quest and of the man brought back to God.

Огънят е утробата на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021