Зареждам...
2
1996
AXIS LIBRI (2/1996)

Axis libri

Културата е обществена молитва.

Culture is public prayer.

Теологичните идеи еволюират и йерархират човека!

The treological ideas evolve and enable man develop hierarchical concepts!

Учението не избягва живота.

Knowledge does not avoid life.

Логосът е един приложен Бог в живот, човекът – логос, осъществяващ се на Земята.

The Logos is accomplished God in life, the man – logos, being accomplanying on Earth.

Лъчът на проницанието е мостикът на духовността.

The ray of perception is the forebridge of spirituality.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021