Зареждам...
1
1998
AXIS LIBRI (1/1998)

Axis libri

 

НУР е битие на Мъдростта!

NUR is a living of Wisdom!

Битката вече не е за човека, битката е за Бога в човека!

The battle is not for the man, the battle is for the God a man!

Огънят е утробата на Мъдростта!

Fire is the womb of thought!

Духовните вълни имат цялостно битие – те обновяват, а школите разтълмяват!

The spiritual waves have integral life – they revive, while the schools reveal!

Чистата душа е храм на Бога!

The pure soul is temple of God!

 

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021