Зареждам...
2
1998
AXIS LIBRI (2/1998)

Axis libri

Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а да прави богове!

Evolution does not have the task to create prosperity, but rather to create gods!

Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека!

The battle is not for the man, the battle is for the God in man!

Националният дух е вътрешно живеене!

The national spirit is inner living!

Гласът на Съдбата е нашата провиденция!

The voice of Fate is our providence!

Няма по-лек път от този, когато в душата на човека е самият Път!

There is no easier road than that when the heart of man is the Road itself!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993