Зареждам...
3
1998
AXIS LIBRI (3/1998)

Axis libri

Мъдростта не повелява.

Wisdom does not command.

Само свободният от Себе си може да направи Служение.

Only those, liberated from themselves can serve.

Тайнствата на Мъдростта са великата алхимия за превръщането на човека в Бог.

The mysteries of Wisdom are the great alchemy of man’s transformation into God.

Човекът е най-скъпото дете на Бога.

The Man is God’s Dearest Child.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021