Зареждам...
3
1999
AXIS LIBRI (3/1999)

Axis Libri

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!

I was for not to Be, I am not because I was: Resurrection!

Няма зло, има нееволюирало добро!

There is not evil, there is non-evolved good!

Битката за Служението е битка  за обожествяване!

The Fight for Servicing is Fight for Deification!

Служението като принцип е обожествяване, като принос – обучение!

Servicing as a principle is deification, it is training as a contribution!

Книгата на Живота е съзнанието на Бога!

The Book of Life is the God's  Consciousness!

Служението е Мирова отговорност!

Servicing is Worldly responsibility!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021