Зареждам...
0
2000
AXIS LIBRI (0/2000)

Axis Libri

Няма зло, има нееволюирало добро!

There is not evil, there is non-evolved good!

Възкресението съхранява паметта на Откровението!

Resurrection keeps save the memory of Revelations!

Културата е обществена молитва!

The Culture is a social prayer!

Жертвата не е лична – личен е актът на жертването!

The Sacrifice is not personal – only the act of sacrificing is personal!

Свободата е идея за божественост!

Freedom is an idea of Divinity!

Бог не се доказва, Бог се живее!

God is not to be proved, God is to be lived!

Злото и доброто са феномени, не ноумени!

Good and evil are phenomena, they are not noumena!

Тайната на НУР е Небето!

The mystery of NUR is Heaven!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993