Зареждам...
3
2000
AXIS LIBRI (3/2000)

Axis Libri

Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване!

The struggle between thought and revelation is a fight for humanization and deification!

Пътят на Кундалини е доктрината на Живота!

The way of Kundalini is a Doctrine of Life!

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!

I was for not to Be! I am not because I was: The Resurrection!

Мъдростта не казва: „Двери, отворете се!“ Мъдростта отваря двери!

Wisdom does not say: „Open Gates!“, Wisdom opens Gates!

Живейте Христос не като празник, живейте Го като вътрешен Бог!

Live Christ not as a feast but as an inner God!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993