Зареждам...
2
2001
AXIS LIBRI (2/2001)

Axis Libri

Богоуподобяването е Свобода; Богоусвояването – Жертва; Богоприложението – Възкресение!

Godlikeness is Freedom; Godadoption is Sacrifice; Godpracticability Resurrection!

Богоуподобяването, Богоусвояването, Богоприложението – това е човекът бог в развитие!

Godlikeness, Godadoption, Godpracticability – this is the man god in evolution!

Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция!

Liberate destiny from the Way of your evolution!

Светлината на Преображението е светлината на безсмъртието!

The light of the Transfiguration is the light of immortality!

Децата на Дена правят история!

The Children of the Day create history!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993