Зареждам...
3
2001
AXIS LIBRI (3/2001)

Axis Libri

Децата на Деня е нова Мирова йерархия и прозвище на отговорността!

Children of the Day is new Universal hierarchy and byname of responsibility!

Мъдростта − Живототворчество!

Wisdom – Lifecreation!

Културата на бъдещето е културата на Духа!

The culture of the future is the culture of the Spirit!

Мъдростта е вътрешната изповед на личното битие!

Wisdom is the inner confession of the personal existence!

Личността има право на убеждение и морал, обществото − на структура и отговорност!

The person has the right of conviction and ethics, the society − of structure and responsiblity!

Единството е битие на човека, Единосъщието − битие на Бога!

The Oneness is the existence of a person, the Consubstantiality − the existence of God!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021