Зареждам...
1
2002
AXIS LIBRI (1/2002)

Axis Libri

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Relate God’s humaneness to Human divinity!

Единството е знакът на битието, Единосъщието − знакът на Космичната вечност!

The Oneness is the sign of existence, the Consubstantiality − the sign of Cosmic eternity!

Пантократорът е един неограничен Бог!

The Pantocrator is imitless God!

Служението в Мъдростта е без себе си!

The servicing in Wisdom is without oneself!

Има една реалност, пореална от реалността, това е реалността на Духа!

There is a reality, more real than reality, that is the reality of the Spirit!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021