Зареждам...
4
2002
AXIS LIBRI (4/2002)

Axis Libri

В храма на Истината олтар е Бог в човека!

The struggle for Truth – struggle for God’s birth!

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Connect God‘s man-likeness with Man‘s god- likeness!

Събожникът е същност от Същината!

The Condeitor is an essence of the Essence!

Учението на Мъдростта е майката на Децата на Деня!

The Doctrine of Wisdom is the Children of the Day’s mother!

Не доказвайте – живейте Учението на Мъдростта!

Do not prove – live the Doctrine of Wisdom!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021