Зареждам...
2
2003
AXIS LIBRI (2/2003)

Axis Libri

Със Самокръщението правим Възкресение, с Единосъщието – Съсътворителство!

Through Self-christianization we realize Resurrection, through Consubstantiality – co-Creativeness!

„Ето, всичко ново творя.“

„Behold, I make all things new.“

Боговластникът ще е Сътворител, Себевластникът – Съсътворител!

The God-mighty one will be Creator, the Self-mighty one – co-Creator!

Ден и Дом на безсмъртните българи!

Day and Home of the Immortal Bulgarians!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993