Зареждам...
4
2003
AXIS LIBRI (4/2003)

Axis Libri

Раздялата като среща е път за обожествяване!

The parting as meeting is a way of deification!

Сътворението е предхода, зримото е възпроизводството!

Creation is a precedence, the visible is the reproduction!

Мъдростта е битка на Знанието срещу страха!

Wisdom is a Battle of Know-ledge against Fear!

Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението!

Do not try to judge the Doctrine with your thought!

Ревността да се пази Учението!

The Jealousy of Guarding the Doctrine!

Историята е съхранен дух в събития!

History is a spirit treasured in events!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021