Зареждам...
1
2004
Axis Libri (1/2004)

Axis Libri

Деца на Деня, извървете своите Голготи!

Children of the Day, go to Your Golgothas!

Радвайте се! Аз победих света!

Rejoice! I have overcome the world!

Историята е съхранен Дух в събития!

History is a Spirit treasured in events!

Вземете зърното на Учението и го посейте в бъдните души!

Take the seed of the Doctrine and sow it into the future souls!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993