Зареждам...
1
2005
AXIS LIBRI (1/2005)

Axis Libri

Посланието за 2005 година е Конституция на битието!

The Message for the year 2005 is a Constitution of being!

Животът има един лик − Бог в човека и човекът, изразяващ Бога!

Life has one face − God in man and the man, manifesting God!

Дайте Знанието на Учението Път на Мъдростта!

Give the Knowledge of the Way of Wisdom Teaching!

Децата на Деня са приложна Човечност с усвоена Божественост!

The Children of the Day are applied Humanity with mastered Divinity!

Домът на Мъдростта е храм без догми!

The Home of Wisdom is a temple without dogmas!

Пътят ви е само Служение, жертвата ви е дар!

Your Way is Devotion only, your sacrifice is a gift!

Бъдеще не се връща, то се извоюва!

Future cannot be returned, it has to be won!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021