Зареждам...
2
2005
AXIS LIBRI (2/2005)

Axis Libri

Индивидът е свързан с Космоса;

Индивидуалността − със Земята;

Личността − с човека;

Синовността − с Божеството;

Духът е свързан с Бога!

The Individual is related to the Cosmos;

The Individuality − to the Earth;

The Personality − to the man;

The Filiality − to the Deity;

The Spirit is united with God!

Защитете Небесния и Земния Адам!

Protect the Heavenly and the Earthly Adam!

Осветена бъдност е вече Пътят към Дървото на Живота!

Sanctified futurity is already the Way to the Tree of Life!

Път се ходи заради бъдеще!

Way is to go for the sake of future!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021