Зареждам...
3
2005
AXIS LIBRI (3/2005)

Axis Libri

Учителството е история без автор!

Teachership is a history without an author!

Домът на Мъдростта е скрижала на Бъдността!

The Home of Wisdom is a scripture of the Futurity!

Децата на Деня не са вестители − те са освободители!

The Children of the Day are not heralds − they are liberators!

Член на Конституцията на битието е „Аз и Той сме едно“; Планетната социология е „Няма зло, има нееволюирало добро!“

An article from the Constitution of being is „I and He are One!”; the Planet sociology is „There is no evil, there is non-evolved good“!

Децата на Деня са Служение!

The Children of the Day are Devotion!

“Alea iacta est!” − Жребият е хвърлен!

“Alea jacta est!” − The die is cast!

Науката работи с миналото − за да изведе бъдеще; Мъдростта работи за бъдещето − за да остави минало!

Science works with the past − to bring out future; Wisdom works for the future − to leave past behind!

Откровението е наука за Живота!

Revelation is a science about the Life!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993