Зареждам...
0
2006
AXIS LIBRI (0/2006)

AXIS LIBRI

“Нур” е планетна социология − битие на Мъдростта!

‘Nur’ is a planetary sociology − life of Wisdom!

Жертвата не е лична, личен е актът на жертването!

The sacrifice is not personal, the act of sacrificing is!

Дионис − Танг Ра − Христос е великият духовен триъгълник над българската земя!

Dionysos − Tang Ra − Christ is the great spiritual triangle above the Bulgarian land!

Мъдростта е като кръвта − не се вижда, но дава живот!

Wisdom is like blood − it cannot be seen, but it gives life!

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога!

The Spiritual waves are stages in realizing of God!

Няма зло, има нееволюирало добро!

There is no evil, there is non-evolved good!

Религията е родова памет, вярата е лично достойнство!

Religion is generic memory, faith is personal dignity!

Всяко време има своя тайна, всяка тайна − свой храм!

Each time has its own secret, each secret − its own temple!

Има една реалност, по-реална от реалността, това е реалността на Духа!

There is one reality more real than the reality, it is the reality of the Spirit!

Седемте Лъча развиват човечеството като духовност и социалност!

The seven Rays evolve mankind as spirituality and sociality!

Посланията са редове от Книгата на Живота!

The Messages are lines of the Book of Life!

Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога!

The prayer is a personal rite, social force and communion with God!

Защитата правата на душата е култура за бъдеще!

The protection of the rights of the soul is a culture for future!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993