Зареждам...
2
2006
Axis Libri (2/2006)

Axis Libri

Смирението е кoроната на Учението Път на Мъдростта!

Humbleness is the crown of the Way of Wisdom Teaching!

Пътят е очертан; жертвата е принесена!

The Way is outlined, the sacrifice is made!

Пътят е Възкресение, което всеки носи в себе си!

The Way is Resurrection, which everyone bears within himself!

Живи да бъдем в Тебе!

Alive to be in You!

Школата е хляб на Живота в йерархията на Духовните вълни!

The School is bread of Life in the hierarchy of the Spiritual waves!

Тракия e духовно огнище − свещена земя на свещен народ!

Thrace is a spiritual hearth − sacred land of sacred people!

Мъдростта ще преобрази света!

The Wisdom will transfigure the world!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021