Зареждам...
3
2008
AXIS LIBRI (3 / 2008)

Axis Libri

Просякът е обида за щедростта!

The beggar is an insult for the generosity!

Човекът не е даденост, той е постижимост!

Man is not something given, he is to be attained!

Няма по-властно причастие от духовната пътнина!

There is not more powerful eucharist than the spiritual way!

Учението Път на Мъдростта е Послание за бъднина!

The Way of Wisdom Teaching is a Message for futurity!

Школата е посланикът; акредитивните писма са Учението!

The School is the messenger; the letters of credence are the Teaching!

Човекът е Боготърсеща се осъществимост!

Man is a God-selfseeking feasibility!

Покръстването на българите е единство от познание и вяра!

The Christianization of the Bulgarians is an unity of knowledge and faith!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021