Зареждам...
2
2009
AXIS LIBRI (2/2009)

Axis Libri

Бях за да Ме няма! Няма Ме, защото бях − Възкресението!

I was for not to Be! I am not because I was − the Resurrection!

Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение!

The Universe is His being, the service is His reality, our following is His confirmation!

Политиката учи, Религията посвещава, Държавата прави съ-Сътворители!

Politics teaches, Religion initiates, State makes co-Creators!

Златният век е воля за творчество и за култура!

The Golden age is a will for creation and for culture!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021