Зареждам...
3
2009
AXIS LIBRI (3/2009)

Axis Libri

Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители!

Evolution makes humans gods, sanctification makes them co-Creators!

Човекът е лъч от Абсолюта!

Man is a ray from the Absolute!

Жертвата не е принос на личността − тя е Мирово Съзнание за събожничество!

The sacrifice is not a contribution of the person − it is Universal Consciousness for condeitorship!

Служението е вашата жертва!

The Service is your sacrifice!

Вековете не могат да ни разделят!

The centuries cannot separate us!

Мировият Логос е Диханието на Абсолюта!

The Universal Logos is the Breath of the Absolute!

Посланията са хлябът на Мъдростта!

The Messages are the bread of Wisdom!

Културата на Посланията в Духовната вълна на Мъдростта!

The culture of the Messages in the Spiritual wave of Wisdom!

Историята загръща в страниците си онова, на което бъдещето не е отредило место!

History wraps in its pages what future has not assigned a space!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021