Зареждам...
3
2010
AXIS LIBRI (3/2010)

Axis Libri

Гол съм, Господи!

Lord, I am naked!

Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината на подобието!

The name of the accomplished one is condeitor!

Името на осъществения е събожник!

The name of the accomplished one is condeitor!

Пътят е потребен за жертвениците!

The Way is necessary for those who are ready for sacrifice!

Посланията на Планетния Логос са Мирозрение и Мироздание!

The Messages of the Planetary Logos are Universal vision and Universal structure!

Пътят на Мъдростта вече има пътници!

The Way of Wisdom already has its pilgrims!

Човекът носи валентността на Бога в себе си!

Man carries the valency of God inside himself!

Деца на Деня е новата йерархия на служението!

Children of the Day are the new hierarchy of the Service!

Освободете прикования Прометей!

Set the Prometheus bound free!

Смирение на самото смирение!

Humbleness of the humbleness itself!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021