Зареждам...
1
2011
AXIS LIBRI (1/2011)

Axis Libri

Да се загубите в Себе си е провиденция; да се намерите във Вечността е „Аз и Той сме едно!“

Losing yourself in Oneself is a providence; finding yourself in Eternity is “I and He are one!”

Логосът е свидетел на осъществяващата се вечност, човекът − свидетел на Логосовата тайна за безкрайност!

The Logos is a testifier of the self-realizing eternity, the man − a testifier of the Logos secret for infinity!

Зримият теогон е нова йерархия на съзнанието!

The visible theogon is a new hierarchy of consciousness!

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

“The spiritual gifts of Bulgaria” is aura essence versus social passion!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021