Зареждам...
1
2014
AXIS LIBRI (1/2014)

Axis Libri

 

Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение!

Universality is His being; Service is His reality; Our following is His confirmation!

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повелие за постигане на божественост!

Prayer is man’s song about God, contemplation is a bidding to achieve divinity!

В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството!

In matter we seek the Divine Spirit, through energy we perceive the Deity, in Universe we witness God's creativity!

Водата е светлинният образ на Живота!

Water is the light image of Life!

Събожникът е духовното светилище на венчания човек − бог в развитие!

Sabozhnik[1] is the spiritual sanctuary of the wedded man − god in evolution!

 

[1] ’Every man is God's essence, hence sabozhnik’, Nur magazine

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993