Зареждам...
1
2017
AXIS LIBRI (1/2017)

Axis Libri

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Антитезите в еволюцията са двете съпроводни ръце на Целостта!

The antitheses in the evolution are the two accompanying hands of the Wholeness!

Парадигмата на Шестата Коренна раса е да изведем Бога от човека!

The paradigm of the Sixth Root Race is for us to bring God out of man!

 

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993